top of page
  • Facebook
  • Instagram

גל ירושלמי (1987), צייר ופסל, חי ועובד בתל אביב.

את דרכי התחלתי כרקדן במספר להקות ופרויקטים בארץ ובחו״ל.

בגיל 26 נרשמתי ללימודי אמנות, במחלקה לאמנות רב תחומית במכללת שנקר שהסתיימו ביולי 2017

בציוריי אני בונה מרחב המאחד צורות אמורפיות וגאומטריות, כתמים וקווים, מרקמים המנוגדים זה לזה בניסיון לשלבם לכדי עבודה אחת.

לריקוד שתי השפעות מרכזיות על עבודתי;

חווית הזמן, במדיום המחול חווית הזמן, בעת צפייה ביצירה היא בלתי נפרדת. אולם במדיום הציור משך הצפייה אינה תלויה בבחירת האמן. מסקרן אותי לנסות וליצור מרחב דו-ממדי שחווית הזמן היא חלק אינהרנטי ממנו. מרחב שבמבט ראשון, בולט מפתה בצבעוניותו העזה והבוטה ובמבט מתמשך מגלה לעיני הצופה התרחשויות נוספות ומגוונות. ערב רב של מרקמים, פרטים קטנים, מפגשים בין חומרים שונים ונרטיב הנבנה לאורכו ורוחבו של הציור המופשט.

הבט נוסף קשור בתנועה פיזית, שבאה לידי ביטוי באופן מובהק בעבודות התלת-מימד אשר בנויות מצורות אמורפיות או גאומטריות המעבירות תחושה של תנועה על ידי ריבוי והצבה דינמית. אלו נשארות חשופות ומנסות להעביר חוויה חומרית ישירה.

הבחירה להשאיר את המרחב הציורי ללא דימויים פיגורטיביים נובעת מאותו רצון לנקות לצופה היאחזות בדימויים מזוהים ולאפשר לו חווית צפייה פיזית.

bottom of page